Search

e-Splint

In Stock

E-splint

e-Splint është material fibër estetik. Fijet e polietilenit të klasës mjekësore thuren në fije të ngushta strukturore.

 

 

 

 

 

Indikacione

  • Ndarja periodontale për dhëmbë të lëvizshëm
  • Stabilizimi i dhëmbëve pas traumës.
  • Urat e përkohshme
  • Përdorim në endodontikë
  • Mbajtës estetik i hapësirës për dhëmbët primar
  • Përforcimi i restaurimeve të mëdha

 

 

 

 

 

Karakteristikat e e-Splint

 

 

Udhëzim për përdorim

Back to Top