Search

e-MTA Sealer

In Stock

e-MTA Sealer

e-MTA sealer është një izolues bioqeramik i parapërzier, i patretshëm dhe bioaktiv i përbërë nga grimca shumë të imta hidrofile të disa oksideve minerale.

Procedura dentare

Në dhëmbët e qumshtit:

Mbulesa e pulpës
Pulpotomia
Mbushja e kanalit të rrënjës
Riparimi i perforimit të furkacionit
Riparimi i resorbimit

Në dhëmbët e përhershëm:

Mbulesa e pulpës
Pulpotomia e pjesshme
Riparimi i perforimit
Riparimi i resorbimit
Riparimi i frakturës
Mbushja e skajit të rrënjës
Endodontika rigjeneruese

 

APLIKIMI

Përfitimet e e-MTA Sealer

 

KARAKTERISTIKAT E e-MTA Sealer

 

 

  • Mbushës biokompatibël dhe bio-aktiv që nxit shërimin.
  • Është një formulë e gatshme për përdorim e krijuar për t’u vendosur në çast duke eliminuar humbjet.
  • Ka një pH optimal për shërim.
  • Tretshmëria e tij e ulët përforcon një mbyllje të jashtëzakonshme.

 

Back to Top