Search

e-IodoCal

In Stock

e-IodoCal

Pastë e përzier me hidroksid kalciumi që përmban jodoform me radiopacitet të përmirësuar dhe efekt antimikrobik. Jodoform siguron radiopacitet dhe efekt antimikrobik. Kalciumi stimulon formimin e indeve të forta në nivelin e majës, siguron mjedis antimikrobik alkalik.

 

Procedura dentare

Në dhëmbët e qumshtit:

Mbulesa e pulpës
Pulpotomia
Mbushja e kanalit të rrënjës
Riparimi i perforimit të furkacionit
Riparimi i resorbimit

Në dhëmbët e përhershëm:

Mbulesa e pulpës
Pulpotomia e pjesshme
Riparimi i perforimit
Riparimi i resorbimit
Riparimi i frakturës
Mbushja e skajit të rrënjës
Endodontika rigjeneruese

 

APLIKIMI

Përfitimet e e-IodoCal

Back to Top